Czym jest chirurgia przedprotetyczna?

Czym jest chirurgia przedprotetyczna?

W wielu przypadkach, przed właściwym leczeniem protetycznym, konieczne jest odpowiednie przygotowanie i dostosowanie jamy ustnej do stanu, który umożliwi przeprowadzenie kolejnego etapu leczenia. 

Zabieg taki ma na celu przygotowanie jak najbardziej estetycznego, komfortowego i funkcjonalnego uzupełnienia. Często zabieg chirurgi przedprotetycznej obejmuje usunięcie zębów, plastykę wyrostka zębowego czy modelowanie zagłębień kostnych. Przeprowadza się również zabiegi odbudowujące tkanki kości czy w przypadkach zatoki szczękowej położonej nisko, operację podniesienia dna zatoki.

Zapraszamy do zapoznania się z zabiegami chirurgi stomatologicznej wykonywanymi w naszej Klinice Aurident we Wrocławiu!