Aktualności
28.09.2021

Nie masz zęba? Popraw ten feler

Pacjenci często przychodzą do nas z wieloletnimi brakami w uzębieniu. Uznają je zwykle za niewielki problem, który nie przeszkadza im w życiu. Niestety prawda jest inna.

Co dzieje się z twoim uśmiechem, gdy wypadnie Ci ząb?
P

Udostępnij:

Pacjenci często przychodzą do nas z wieloletnimi brakami w uzębieniu. Uznają je zwykle za niewielki problem, który nie przeszkadza im w życiu. Niestety prawda jest inna.

Co dzieje się z twoim uśmiechem, gdy wypadnie Ci ząb?
Po usunięciu zęba ze zgryzem dzieje się szereg rzeczy, który z upływem czasu może powodować coraz większe problemy. Poniżej pokrótce opiszemy najważniejsze zmiany.

Cofanie się dziąsła, zanik kości – organ nieużywany zanika, tak samo dzieje się z kością, która utrzymywała ząb, którego już nie ma. W związku z tym zapada się dziąsło, a przestrzeń po zębie rośnie wraz z upływem czasu.

Nachylenie zębów sąsiednich – W związku z cofającym się w wyniku zaniku kości dziąsłem zęby sąsiednie tracą oparcie z jednej strony i zaczynają nachylać się w stronę przestrzeni powstałej po usuniętym zębie.

Ścieranie się zębów przeciwstawnych – Nachylone w kierunku przestrzeni po usuniętym zębie sąsiadujące zęby przestają we właściwy sposób stykać się z zębami przeciwstawnymi i zaczynają nierównomiernie ścierać zarówno siebie, jak i zęby przeciwstawne.

Wypadanie zębów przeciwstawnych – to szczególnie widoczne w przypadku ostatnich zębów trzonowych. W czasie żucia zęby przeciwstawne znajdują oparcie w swoich odpowiednikach, w przypadku braku odpowiednika zęby nie dociskają się i z czasem wysuwają z kieszeni zębowych.

Z powyższymi zjawiskami występują niejednokrotnie związane z zaburzeniami sił żucia bóle głowy i inne schorzenia, których Pacjenci nie wiążą z brakiem zęba. Im dłuższy jest czas oddziaływania braków zębowych tym większe są problemy i koszty związane z odwróceniem tych skutków. Dlatego też warto jak najszybciej podjąć się poprawy zaistniałej sytuacji.

Call Now Button